Qui som?

La Nova Junta Directiva (2017) està formada per:

  • Xavier Urbaneja, President de Casa Nostra Suïssa (CNS).
  • Laura Cabré, Vicepresidenta de CNS, i Presidenta del CC de Zuric.
  • Joan Manel Azuaga, Tresorer de CNS, i President del CC de Basilea.
  • Jordi Seguí, Vocal de CNS, i President del CC de Lausana-Ginebra.
  • Sílvia Borja, Vocal de CNS, i soci del CC de Lausana-Ginebra.